Debatt

Hygiensjuksköterskan: ”Trött på att mina rekommendationer ifrågasätts”

Hygiensjuksköterskan: ”Trött på att mina rekommendationer ifrågasätts”
Ann-Sofi Mattsson, hygiensjuksköterska i Region Örebro, reflekterar över varför reglerna ständigt behöver diskuteras - och ifrågasättas. Foto: Privat/Getty images

Ann-Sofi Mattsson, hygiensjuksköterska på Vårdhygien i Örebro, diskuterar gärna, men får ibland nog av de självutnämnda experterna. Hon tror att pandemin fått effekten att fler kommer att följa hygienreglerna.

29 april

När jag arbetade som operationssjuksköterska fick jag ibland försvara varför jag skulle duka upp innan patienten kom in på salen och varför vi skulle sprita ytor och torka golv mellan ingreppen. En gång kom en kirurg in när jag skulle börja desinfektera operationsområde och sa ”hoppa över den där tvätten och klä nu i stället så jag kan börja skära snart!”.

”Behövde försvara att vi skulle sprita ytorna”

Nu i mitt arbete som hygiensjuksköterska händer det att man ifrågasätter mina rekommendationer. Men när jag blev ifrågasatt för ”varför jag inte stängde Sverige eller varför jag hade stängt Liseberg” kändes det lite väl tungt. Ibland funderar jag allvarligt på att söka mig långt bort från min nuvarande arbetsplats, att i stället plantera granskott på något kalhygge, till exempel, låter oerhört rofyllt.

I mitt dagliga arbete som hygiensjuksköterska föreslår jag vårdhygieniska åtgärder som är tillräckliga, relevanta och ändamålsenliga utifrån varje verksamhets enskilda behov. Åtgärderna är baserade på den i dag bästa kunskapen, lagar och förordningar.

”Ibland vill jag fly och hellre plantera granskott”

Det finns inte så mycket tydlig evidens för vårdhygieniska riktlinjer. Det beror på att det saknas randomiserade, kontrollerade studier. Än så länge har vi också ett någorlunda skydd mot infektioner genom antibiotika. Det tillsammans gör att många ifrågasätter de riktlinjer och åtgärder som finns för att förebygga smittspridning.

Att man kritiskt granskar har jag full förståelse för och det är en viktig åtgärd för att utveckla och förbättra riktlinjer och rutiner. Men ifrågasättande från självutnämnda experter som vid djupare diskussion visar sig ha ganska lite kunskap i ämnet är ganska tröttsamt emellanåt. Jag har under mina år inom Vårdhygien, och även när jag arbetade som operationssjuksköterska, undrat vad det är som gör det så känsligt med hygienrutiner.

Under pandemim har min vårdhygieniska expertis efterfrågats i stor grad och det har varit oerhört stimulerande och utvecklande. Men det har även medfört ett stort ifrågasättande.

Före pandemin: ”Måste jag sprita mellan varje patient?”

Under pandemin: ”Menar du att det räcker att sprita efter varje patient? Måste jag inte göra fler åtgärder – det är ju smitta!”

Att få fram tydlighet i rekommendationer, riktlinjer och rutiner har varit och är fortfarande den svåraste uppgiften i mitt arbete. Vi vet hur grunden ska vara, men med det nya viruset kom också nya rekommendationer från flera olika håll, Folkhälsomyndigheten, SKR, Vårdhygien m fl, och dessa ska sedan sammanfattas och anpassas till varje verksamhet.

”Vi publicerade en rutin kl 10.53 men fick revidera kl 11.03”

När man väl känt att nu vi har landat – så förändrades rekommendationerna. Vid ett tillfälle publicerades en rutin kl 10.53 och reviderades kl 11.03 – det har gällt att hänga med! Vi måste också själva förstå vad som gäller för att på ett tydligt, pedagogiskt och tryggt sätt kunna förmedla vidare till verksamheter med patienter.

Jag har haft förmånen att under pandemin få vara ute i flera olika verksamheter och träffa personal som arbetar patientnära och informera, reflektera och tillsammans hitta bästa lösningen för just dem. Personalen har varit allt från lugna och trygga till oroliga och förtvivlade. En utmaning har varit att bemöta alla på ett professionellt sätt. Men också hitta rutiner som fungerar och som är lätta att följa och samtidigt tillräckliga.

Min intention är att alla ska känna sig trygga i sin arbetsmiljö. Man ska förstå varför vi har hygienrutinerna, och att de ibland utgår från riskbedömning baserad på tidigare kunskap och erfarenhet. Rutinerna ska vara trygga både för patient och för personal oavsett ”känd smitta” eller inte. Det ska endast i undantagsfall generera särskilda rutiner eftersom vi inte alltid vet vad patienten vi möter bär på.

Till största delen har jag ändå fått stor uppskattning för min insats. Det positiva i denna pandemitid är att uppmärksamheten på hygienrutiner har lyfts fram. Vi kommer att landa i en högre hygienisk standard där risken för smittspridning, oavsett orsak, är betydligt lägre än tidigare.

Vi kommer få en högre patientsäkerhet och en tryggare arbetsmiljö genom att följsamheten till hygienrutiner och arbetsmiljölagens krav om skyddsutrustning kommer öka.

Håll i! Håll ut! Håll avstånd!

Vårdfokus nyhetsbrev

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss i vården. Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida