Hyrföretag satte inte in tjänstepensioner

Hyrföretag satte inte in tjänstepensioner
Anställningsavtal med företag utan kollektivavtal behöver granskas noga innan du skriver under. Foto: Getty images

Tvist. När sjuksköterskorna på ett mindre bemanningsföretag i Skåne anställdes lovades de bättre villkor än i kollektivavtalet. Men plötsligt ändrades villkoren.

Strax efter påsk kontaktades Vårdförbundet i Skåne av en handfull sjuksköterskor som arbetade som bemanningssjuksköterskor i Malmö. De var alla anställda av ett företag som förra året hade startats av ett par sjuksköterskor med egen erfarenhet av att arbeta i kommunal vård.?

När sjuksköterskorna anställdes i det nya bemanningsföretaget lät allt bra. Ägarna lovade dem bättre villkor än vad de skulle ha fått med ett kollektivavtal.

?Men när Malmö stad, som var företagets största uppdragsgivare, i början av året sa upp avtalet med företaget försämrades plötsligt arbetsvillkoren för de anställda. Bland annat fick de inte längre ta ut sina raster utan tilläts endast måltidsuppehåll.??

— Eftersom företaget inte hade tecknat kollektivavtal med Vårdförbundet eller fått dispens från Arbetsmiljöverket var det ett direkt brott mot arbetstidslagen, säger Maria Buhre, regionalt skyddsombud i Skåne och ledamot av Vårdförbundet Skånes styrelse.?

Utöver detta berättade medlemmarna att de från arbetsledningens sida utsattes för kränkande särbehandling. Schemaplaneringen var så kortsiktig att de inte visste hur de skulle jobba från en dag till en annan eller om de skulle vara fullt bemannade.?

De kände sig stressade, såväl psykiskt som fysiskt, inför att komma till arbetet, berättar Maria Buhre. När sjukskötersk-orna påtalade detta för arbetsgivaren ifrågasattes deras kompetens och arbetsinsatser.?

Vårdförbundet anmälde företaget till Arbetsmiljöverket. Men eftersom det skulle avvecklas valde myndigheten att inte göra någon inspektion.?

Under processen upptäcktes att företaget inte hade avsatt några pengar till medarbetarnas tjänstepensioner.?Efter en tvist med Vårdförbundet gick företaget slutligen med på att betala in pensionerna för samtliga medarbetare. Vårdförbundet får dessutom ett skadestånd på 75 000 kronor. ??

— Jag uppmanar medlemmar som funderar på att ta anställning hos en privat arbetsgivare utan kollektivavtal att först kontakta Vårdförbundet. Vi kan ge råd och stöd innan de skriver under anställningsavtalet, säger Maria Buhre?.

Vårdfokus har inte lyckats få kontakt med ägarna.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida