I höst kan du välja pensionsfond

Orange kuvert och pensionsvalspaket. Det är mycket att tänka på i år för den som vill planera för sin framtida pension.

Ett orange kuvert med alla uppgifter om den allmänna pensionen. Det får alla (eller åtminstone 5 241 000) pensionsberättigade svenskar under våren. Den som inte redan fått det orange kuvertet har det snart i sin brevlåda. I fjol skickade Riksförsäkringsverket (rfv) ut information om ställningen på medborgarnas pensionskonton i det allmänna pensionssystemet för första gången. Nu i vår är det dags för omgång två. De orange kuverten ska framöver komma varje vår.

Placera premien
Det finns två stora skillnader mellan fjolårets pensionsbesked från rfv och årets. Den ena är att hela ens livs (inkomst)historia finns med – från de första sommarjobbsinkomsterna (om de var tillräckligt stora för att ge en atp-poäng) till det man tjänade i förfjol.

Den andra är att det finns två beräkningar av hur stor pensionen blir. Den ena visar pensionens storlek om vi inte har någon tillväxt alls i Sverige, den andra förutsätter två procents tillväxt. Det har stor betydelse. För Martina Hermansson i Nyponviken, född 1958, (rfv:s typperson) blir skillnaden i pension vid 65 års ålder 6 000 kronor i månaden (11 100 kronor respektive 17 100).

Nästa stora projekt för Sveriges löntagare blir att avgöra var den så kallade premiepensionsdelen ska placeras. På inkomsten tar staten ut en pensionsavgift på 18,5 procent. Av den får man pensionsrättigheter i det vanliga allmänna pensionsystemet för 16 procentenheter, medan de 2,5 återstående ska placeras hos en pensionsförvaltare. Mer än 500 förvaltare tar gärna hand om våra pensionspengar. Väljer man inte stannar också den här delen av pensionsavgiften hos 7:e ap-fonden (allmänna pensionsfonden).

Det är Premiepensionsmyndigheten (ppm) som sköter hanteringen av premiepensionsdelen av pensionsavgiften. Med början i mitten av september kommer ppm successivt att skicka ut »valpaket« till de omkring 4,3 miljoner löntagare som nu har sina premiepensionspengar innestående på ett konto hos Riksgäldskontoret. Man får tre–fyra veckor på sig att bestämma var pengarna ska placeras – i genomsnitt handlar det om 10 000–12 000 kronor. I mitten av november ska alla valen vara gjorda.

Allt fler sparar
Vid sidan av den allmänna pensionen finns också avtalspensioner (olika beroende på vilken arbetsgivare man har) och privat pensionssparande. Enligt en gallupundersökning, beställd av Pensionsforum, sparar två tredjedelar av svenska folket i en privat pensionsfond. Andelen bland kvinnor över 46 år är ännu större, av dem sparar närmare tre av fyra i en privat pensionsfond. Bakom Pensionsforum står en rad försäkringsbolag med intressen i pensionsförsäkringar.
Den som vill veta mer om den allmänna pensionen kan besöka rfv:s hemsida www.pension.nu eller ringa 020-61 65 70. Upplysningar om premiepensionen finns på ppm:s hemsida www.ppm.nu eller telefon 0771-776 776. n

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida