I livets slutskede

I livets slutskede

Palliativ vård vid demens Johan Sundelöf & Petra Tegman Gothia fortbildning 2019 www.gothiafortbildning.se

Andelen äldre ökar i stora delar av världen, vilket gör att allt fler insjuknar i demens — i Sverige cirka 25 000 personer varje år. Demenssjukdom är obotligt och dödligt och innebär ett stort lidande för patienter och anhöriga, så kunskapsbehovet i vården är stort. I dag är kvaliteten på palliativ vård vid demens sämre än den som ges till exempel till cancerpatienter, enligt en ny studie från Svenska palliativregistret.

Eftersom den sjuke ofta har svårt att uttrycka sina behov, vad som gör ont, känns fel eller bra, ställs särskilda krav på vården. Kommunikationen, som enligt författarna är central vid all palliativ vård, sätt på svåra prov när patienten är dement. Detta behandlas i ett särskilt avsnitt i boken, som också innehåller kapitel som: Personcentrerad vård, Existentiellt stöd, Symtomlindring och Den sista tiden. Varje temakapitel innehåller fallbeskrivningar och diskussionsfrågor.

Petra Tegman är specialistsjuksköterska i palliativ och demensvård, Johan Sundelöf är med dr och specialist i geriatrik.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida