I Malawi tar malaria flest liv

? Hade malaria funnits i usa är jag övertygad om att det hade satts in de resurser som behövs för att göra slut på epidemin.

Det sa ordföranden för Malawis nationella sjuksköterskeorganisation, nanm, Dorothy Ngoma, när hon på icn:s världskongress för sjuksköterskor talade om malariasituationen i sitt hemland.
Malawi i östra Afrika är ett av världens fattigaste länder med cirka 12 miljoner invånare. Årligen diagnostiseras uppskattningsvis fyra miljoner nya malariafall, varav cirka 13000 leder till döden. Värst drabbade är barnen. Av alla dödsfall som sker på sjukhus i Malawi orsakas nästan vart tredje av malaria.
? Men troligen är det många fler som dör av malaria, eftersom många inte söker sig till sjukhus i vårt land, sa Dorothy Ngoma.
Ordföranden för Zambias nationella sjuksköterskeorganisation, zna, Thom D Yung?ana, påminde flera gånger om att det satsas stora summor på att bekämpa hiv och aids men att malaria är den sjukdom som mer än någon annan tar livet av folk i Zambia. Återigen har människor börjat använda ddt i bostäderna för att bekämpa malariamyggan, berättade han.

I en kommentar efteråt förklarade såväl Thom D Yung?ana som Dorothy Ngoma att de tycker att det är viktigt att hindra spridningen av hiv och att ge dem som behöver det behandling.
? Men, det råder stor obalans i hur resurserna prioriteras. Hade lika mycket pengar satsats på att bekämpa malaria som på hiv och aids så hade malarian varit utrotad vid det här laget.

 

…men hiv-epidemin har inte mattats
Att ställa de båda sjukdomarna malaria och hiv/aids mot varandra är inte FN:s speciella sändebud för hiv/aids i Afrika, Stephen Lewis, beredd att göra.
? Malaria orsakar enorma skador och slår framför allt mot barnen medan aids slår hårdast mot dem som är mellan 20 och 40 år, det vill säga mot den produktiva delen av befolkningen, sa han i sitt tal på icn:s världskongress.

Stephen Lewis har rest runt mycket i Afrika och mött många människor som frågar sig hur deras samhällen över huvud taget ska kunna överleva.
Inte minst vården har drabbats hårt av hivepidemin. Stephen Lewis berättade att i Zambia har andelen sjuksköterskor smittade med hiv stigit från 34 till 44 procent på bara några få år. På ett av sjukhusen dog förra året 18 av 30 sjuksköterskor, de flesta i aids. Ingen av dem har hittills kunnat ersättas.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida