I Örebro har krånglet minskat

Ett nytt datasystem har gjort det lättare att lägga schema på Universitetssjukhuset i Örebro. Önskemålen läggs enkelt in, men pusslandet tar fortfarande tid.

1 september 2003

De flesta kliniker använder nu tidbokningssystemet Time Tool Boka för sin schemaläggning. När det är dags att lägga nytt schema lägger de anställda in sina önskemål i systemet. En färgsignal upplyser omedelbart om huruvida det fortfarande är brist på (vitt), lagom med (grönt) eller för mycket personal (rött). Bokningen görs via datorn på arbetsplatsen, men ska också kunna ske från en dator utanför sjukhuset.

Efterfrågan på den möjligheten har hittills inte varit särskilt stor och man har ännu inte funnit någon bra lösning på säkerhetsproblemet.

– Det nya är att systemet är så enkelt att lära sig, säger Lars Söderström. Målet är att ingen ska behöva mer än 30 minuter för att lära sig det. Med lite Windows-vana tar det inte mer än en kvart.

När personalen lagt in sina önskemål i systemet tar det bara en kvart att föra över uppgifterna till själva schemaläggningen. Men det tar fortfarande två dagar för schemagrupperna att pussla ihop behov och önskemål.

En av de kliniker som infört det nya schemaläggningssystemet är akutmottagningen. Avdelningschefen Marlene Kerber är nöjd med det nya systemet.

– Det var mycket krångligare förr. Nu knappar var och en in sitt önskeschema. Sedan bearbetas allt av två sjuksköterskor (sjuksköterskornas del) och en undersköterska (undersköterskornas del).

Tre »veton«
Men allt fungerar inte som det kanske var tänkt. Till exempel att man ska undvika att begära att få pass som redan är fullbokade. Folk lägger sina önskescheman i alla fall – och det finns ingen spärr mot att göra det. Till närmare 80 procent får man dock igenom sina önskemål men i genomsnitt måste varje sjuksköterska eller undersköterska byta tre till fyra av sina
önskade pass. Var och en har också tre »veton« – de kan slippa upp till tre turer som de absolut inte vill göra.

Sparar in kostnaden
Universitetssjukhuset i Örebro (som i sig inrymmer alla tre sjukhus som finns i länet; förutom gamla regionsjukhuset i Örebro också lasaretten i Karlskoga och Lindesberg) är först ut med Time Tool Boka. Men också tre sjukhus i Skåne använder sig av det.

– Det är Universitetssjukhuset i Malmö och sjukhusen i Helsingborg och Trelleborg, berättar Pontus Marcelius, tekniskt ansvarig för systemet på Brain Pool AB, företaget som utvecklat det.

Också de båda andra sjukhus som Region Skåne driver – i Lund och Kristianstad – är på gång att införa systemet.

Men det blir väl dyrt?

En utvärdering i Örebro visar att man sparar in kostnaden för programvaran på kort tid genom minskad övertid och sjukfrånvaro och genom att det administrativa arbetet minskar.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida