I Sörmland tas första steget mot patientnära labb

Om tre år är det tänkt att 80 procent av alla kliniskt kemiska analyser ska ske patientnära inom landstinget i Sörmland. Nyligen gick startskottet för det första av fem pilotprojekt.

En projektgrupp med representanter från såväl öppen- som slutenvården och personal från Capio Diagnostik (som sköter laboratoriemedicinen på entreprenad)  har nu arbetat fram en modell för hur den patientnära laboratoriemedicinen skulle kunna fungera. Som Vårdfacket tidigare berättat (i nummer 3 i år) vill politikerna i Sörmlands landsting att 80 procent av den kliniska kemin redan inom tre år ska ske nära patienten ? i en organisation där merparten av alla prov i dag går via ett centrallaboratorium.

Tanken är att all journalhantering i det patientnära systemet ska ske papperslöst med hjälp av modern informationsteknologi och att samtliga analyser och provresultat ska kunna spåras via en central insamlingspunkt. Det berättade Lars Lundgren, medicinsk utvecklingschef vid Capio Diagnostik ab, vid ett seminarium om patientnära analyser i Stockholm. Seminariet arrangerades av Vårdförbundet och ibl (Institutet för biomedicinsk laboratorievetenskap) gemensamt. Ett 70-tal biomedicinska analytiker och laboratorieläkare slöt upp.

? Vår utgångspunkt är att alla analyser som görs på helblod och som inte kräver större preanalytiskt arbete ska kunna skötas av andra än biomedicinska analytiker, säger Lars Lundgren.

Hur patientnära analyser ska definieras var en fråga som diskuterades mycket under seminariet. Inom Capio Diagnostik har man valt att definiera det som att patienten ska få svar medan hon eller han väntar (cirka 30 minuter).

Modellen ska nu testas i fem pilotenheter: en vårdcentral i Strängnäs och en i Nyköping, barnkliniken på Mälarsjukhuset i Eskilstuna, intensivvårdsakuten på Kullbergska sjukhuset i Katrineholm samt en medicinsk mottagning vid Nyköpings lasarett. I september ska en utvärdering av projekten ske.

? Förhoppningen är att utvärderingen skall visa en positiv effekt av patientnära analyser för vården i relation till kostnaderna. Då kan man använda dessa i större skala inom hela landstinget, säger Lars Lundgren.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida