I väntan på operation hittades cancertumör i strupen

2 september 2002

Den 70-åriga kvinnan sökte vård på grund av tilltagande heshet. Hon sattes upp för operation inom tre månader men blev inte kallad inom denna tid. Senare opererades hon akut på grund av cancer i struphuvudet.

Läkaren på öron, näs- och halskliniken undersökte henne vid flera tillfällen men hittade inga tecken på malignitet. Vid ett återbesök drygt ett år efter första besöket fann han en polyp på vänster stämband. Han satte upp kvinnan för operation med prioritering inom tre månader.

På grund av eftersläpningar i operationskön och neddragningar under sommaren var det inte möjligt för den sjuksköterska som ansvarade för operationsväntelistan att hålla prioriteringstiden. Av operationsanmälan framgick ingen misstanke om cancer. Nio månader efter att polypen hittats uppsökte kvinnan lasarettet på grund av tilltagande andningsbesvär. Utredningen visade en cancertumör i struphuvudet och hon opererades påföljande dag.

Kvinnan anmälde bland andra sjuksköterskan till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd för att denna inte hade kallat till operation inom tre månader. Ansvarsnämnden finner med tanke på omständigheterna ingen anledning att kritisera sjuksköterskan.

Beslutet har vunnit laga kraft (HSAN 1194/01:a2).

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida