ICN tar inte ställning till eutanasi

Medan de svenska sjuksköterskorna har tagit klar ställning mot eutanasi tvekar deras internationella organisation ICN: »Vi är varken för eller emot.«

1 oktober 2001

Medan dödshjälp och assisterat självmord är i högsta grad aktuella frågor i flera länder på kontinenten är frågan avförd från dagordningen i Sverige. En starkt bidragande orsak till det är enligt Britta Svensson, sekreterare i Svensk sjuksköterske-förenings etiska råd, att regeringen så kraftfullt markerade att utredningen om vård i livets slut, som presenterades vid förra årsskiftet, inte ens fick ta upp frågan till diskussion.

Varför är inte eutanasi och assisterat självmord frågor i debatten i Sverige? Britta Svensson går tillbaka till den hippokratiska eden: vårdpersonalens uppgift är att bota, och om det inte går, lindra. Men aldrig att döda.

Var går då gränsen mellan att ge så mycket morfin att smärtan lindras eller lite till, så att patienten dör?

– Visst är gränsdragningen hårfin, säger Britta Svensson. Men avsikten får aldrig vara att döda. Och hur man drar gränsen måste vara ett professionellt ansvar.

I sitt policydokument om vård av döende patienter säger sig icn, den internationella organisationen för sjuksköterskor, stödja sjuksköterskorna att ge »vård i livets slut/—/med respekt för de etiska och kulturella principer och lagstiftningen i det land de verkar i«. I sitt policydokument närmast beklagar organisationen att fokus ligger på frågan om eutanasi, när vård i livets slut handlar om så mycket mer.

– ICN har ingen uttalad mening om eutanasi, varken för eller emot, bekräftar Tesfamicael Ghebrehiwet vid icn:s högkvarter i Genève.

Det finns flera sjuksköterskeorganisationer i Nederländerna. Medlemmen i ICN är nu’91. Regeringen har haft formella kontakter med NU’91, men hälsominister Els Borst-Eilers, själv läkare, har sagt att eftersom lagen bara gäller läkare behöver regeringen inte bry sig så mycket om sjuksköterskornas synpunkter.

Men, som framgår av artikeln, är sjuksköterskor ofta i högsta grad inblandade. Därför är det bra att den nya lagen gör klart att eutanasi är en fråga mellan läkaren och patienten, säger Tonny van de Pasch, redaktör för sjukskötersketidningen TvZ.

– Nu vet alla sjuksköterskor att de inte »behöver sätta nålen« om de inte vill.

Hon säger också att den palliativa vården är dåligt utbyggd i Nederländerna. Först de allra senaste åren har denna fråga börjat tas på allvar. Ett nystartat projekt ska utbilda läkare i palliativ vård för att de sedan ska kunna sprida kunskapen bland sina kolleger. 

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida