ICN vill se sjuksköterskor som miljöaktivister

Nu måste alla börja dra sitt strå till stacken för att hejda klimatförändringarna, var budskapet från miljö- och hälsoexperter, vid den internationella sjuksköterskeorganisationen, ICN:s, kongress i Sydafrika. Och sjuksköterskor har en uppgift att gå i bräschen för miljöarbetet, menar organisationen.

Några få av världens sjuksköterskeorganisationer, de i USA, Kanada, Australien och Storbritannien, har redan börjat arbeta med miljöfrågorna. I Sverige har Vårdförbundet ännu inte tagit itu med frågan, men vice ordföranden Lisbeth Löpare Johansson, ser det som en spännande utmaning för förbundet.

Ambitiöst material på hemsidan

ICN har pekat ut den globala uppvärmningen som en av de stora frågorna för sjuksköterskor att arbeta med. På organisationens hemsida www.icn.ch finns ett ambitiöst material där man bland annat kan ta del av de miljöaktiva ländernas arbete och hitta kampanjmaterial på olika språk färdiga att använda.

Även Världshälsoorganisationen, WHO, har tagit fram ett diskussionsunderlag för vården, Healthy hospitals, healthy planet, healthy people. Materialet är framtaget i samarbete med organisationen Healthy Care Without Harm, vars chef Anna Gilmore talade under kongressen.

Hon, liksom de övriga experterna på miljö och hälsa som var med, betonade att god miljö är en stor sjuksköterskefråga. Med ökad global uppvärmning ökar hotet från sjukdomar som malaria, denguefeber och kolera men också från naturkatastrofer och svält. 

Kongressen skapar sopberg

Också inom vården kan mycket göras, uppmanade Anna Gilmore. Man kan se över så att alla transporter av människor och varor sker på ett så miljövänligt sätt som möjligt, att allt tas om hand som kan återvinnas och att maten är klimatsmart; lokalt och ekologiskt odlad och med mindre kött.

Ur ICN:s eget arrangemang, en jättekongress för 5 000 sjuksköterskor, kan dock inte något miljömedvetande utläsas. Sopberget bör vara betydande efter alla urdruckna engångsmuggar och plastförpackade smörgåsar, och bussarna som skjutsar deltagarna mellan hotellen och konferensanläggningen står på ständig tomgång.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida