ICNP på nätet

7 juni 1999

Arbetet med betaversionen av den
standardiserade terminologin (ICNP) för sjuksköterskors omvårdnad är snart klart. Flera länders sjuksköterskeföreningar har lämnat förslag till ändringar av ursprungsförslaget. Utvecklingsgruppen på ICN, den internationella sjuksköterskeorganisationen, har tagit fasta på flera av synpunkterna i det nya förslaget. Betaversionen kommer att presenteras vid ICN:s hundraårsjubileum som firas i London i juni. Redan nu kan den som har tillgång till Internet ta del av utvecklingsgruppens ändringar: Gå in på Vårdförbundets hemsida: www.vardforbundet.se. Välj länkar. Klicka på ICN sedan program areas, ICNP och ICNP update.

 

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida