Individens behov är grunden

Du har säkert, liksom jag själv, egna upplevelser av bemötande i vården som satt spår i ditt liv - både som yrkesutövare och som patient eller anhörig.

Som yrkesutövare kan du ställas inför situationer som är svåra att hantera. Och även om det finns vardag och rutin för vårdpersonalen i de vårdmöten som äger rum, är det viktigt att komma ihåg att för patienten och de anhöriga så är det kanske ett möte som äger rum en gång i livet.

Som patient eller anhörig är du extra sårbar. Och om något
i vårdmötet går fel som gör att du uppfattar att du inte bemöts med värdighet, respekt och professionellt agerande, lämnar det djupa avtryck som kan följa dig under lång tid.

När man arbetar inom vården är det grundläggande att förstå bemötandets betydelse och att fundera kring vad som är ett värdigt vårdmöte och vad i mötet som kan gå fel. Om man i sitt yrke inte har direkt kontakt med patienten finns det ändå en mycket betydelsefull etik i det indirekta mötet – med till exempel ett organ eller ett cellprov. Det gäller att se och sätta individen i centrum även om man inte möts öga mot öga. Bemötande är en fråga som är ständigt aktuell för alla som är involverade i vårdmötet. Och det kräver en personlig reflexion kring den egna rollen och relationer till andra människor och andra professioner i vårdteamet.

Man kan tycka att medvetenhet om bemötandets betydelse är självklarheter för alla i vården. Men så är det inte alltid. I vår organisation har vi på senare tid genomgått vad man kan kalla ett »uppvaknande« när det gäller bemötandets angelägenhet. Detsamma gäller forskningen i ämnet. Det är först under det senaste årtiondet som vi kunnat ta del av genomgripande vetenskapliga studier i ämnet.

Anna Söderberg vid Umeå universitet har utvecklat en modell för värdiga vårdmöten som vi ofta använder oss av i Vårdförbundet. Anna Söderberg manar till att »tänka efter före« och hennes modell sammanfattar i sex punkter de faktorer som mer än annat avgör om vårdmötet blir bra eller inte. I centrum står uppmärksamhet – fokus i mötet ska alltid vara här och nu. Det krävs också ett engagemang, ett ansvarstagande och en personlig medvetenhet för att nå ett värdigt vårdmöte. Dessutom pratar Anna Söderberg om vikten av att känna broderskap/systerskap med patienten och om att känna ett aktivt försvar för patienten.

Att utgå ifrån individens behov är grunden i Vårdförbundets vårdpolitik. Det är också utgångspunkten för att vårdmötet ska bli så bra som möjligt. Och alla vårdtagare och anhöriga har rätt till ett värdigt bemötande – ett bemötande som ger goda avtryck och som finns kvar som en positiv känsla när man lämnar mötet.

Vill du ha hennes månadsbrev till din e-postlåda, skicka ett meddelande till ordforande@vardforbundet.se.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida