Informationsbank hjälper allmänheten

20 maj 1997

KRONOBERG. Det informationscentrum, kallad Informationsbank, som startade på Centrallasarettet i Växjö i augusti förra året har blivit succé. Sedan starten har över 2 000 personer besökt föreståndaren, vårdutvecklaren Kerstin Herman.

Informationsbanken samarbetar med biblioteket, Sjukhuskyrkan och de 130 patientföreningarna i Kronoberg. Verksamheten riktar sig till allmänheten som kan få information om hälsa och sjukdomar, om vård och behandling, rutiner på lasarettet och om patientföreningarna. Kerstin Herman hjälper också till med att tyda patientjournaler och att gå in i olika databaser. ”Jag försöker göra vetenskapliga fakta begripliga för var och en. Med ökad kunskap stärks allmänheten och missförstånd kan undvikas. Det underlättar patienternas tillfrisknande och sparar pengar åt landstinget”, säger hon. Föreläsningar och temadagar arrangeras också.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida