Informatörer ska lära ut om artros

6 oktober 2003

Reumatikerförbundet börjar i höst att utbilda artrosinformatörer. De ska, i likhet med de RA-informatörer (ledgångsreumatism) som finns sedan några år tillbaka, delta i utbildningen av läkare och annan vårdpersonal och dels lära ut ledundersökningar, dels förmedla sina patienterfarenheter.

400 000 personer i Sverige är drabbade av sjukdomen.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida