Inga bevis för äldres nytta av multivitaminer

6 maj 2005

Många äldre äter dagligen multivitaminpreparat i hopp om att bland annat slippa infektioner. Men det finns ännu ingen evidens för att dessa preparat verkligen minskar infektionsrisken.

Det visar en granskning av åtta studier som har gjorts i syfte att utvärdera effekten av multivitamintillskott till äldre människor.

Källa: British Medical Journal 2005; 330:774.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida