Inga nya regler för kontroll av nyanställda

11 juni 2001

Arbetsgivaren måste ha bra rutiner, svarade socialminister Lars Engqvist på en fråga i riksdagen om att läkare och sjuksköterskor anställs trots att de saknar legitimation.

Moderaten och sjuksköterskan Margareta Cederfelt ställde frågan i riksdagen efter att Vårdfacket för en tid sedan berättat om hur en kvinna fått arbete som sjuksköterska på Universitetssjukhuset i Umeå utan rätt utbildning och legitimation. Margareta Cederfelt undrade om regeringen tänker vidta några åtgärder för att undvika att personer utan rätt kompetens och legitimation får tjänst som läkare eller sjuksköterska. Detta eftersom det är viktigt för patientsäkerheten.

Lars Engqvist höll i sitt svar med om att patienter måste kunna lita på att personal har rätt kompetens. Han ansåg dock att det är ett ansvar för arbetsgivaren: att kontrollera den sökandes kvalifikationer och att ha bra rutiner för att göra detta. »Jag kan inte se hur ett ändrat regelverk skulle kunna underlätta denna kontroll«, sa han.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida