Inga patientprotester efter hårdare prioritering

På Sundets vårdcentral i Härnösand har hela personalen varit med och arbetat fram en gemensam syn på prioriteringar. Det har lett till att akuttiderna ökat medan kontrollerna av kroniskt sjuka har glesats ut. Men patienterna är inte missnöjda.

Arbetet med prioriteringar startade som ett projekt 1998 där vårdcentralen skulle skapa en gemensam syn på prioriteringar (se Vårdfacket 10/99).

– Vi tänkte igenom vad vi bör göra och bestämde att vår uppgift är att bedöma befolkningens behov av vård. Patienter som har ont eller är oroliga måste få en snabb bedömning. Dels för att slippa sin oro, dels för att vi ska kunna prioritera rätt och hitta de patienter som drabbats av något allvarligt, berättar distriktsläkaren Kjell Sundin.

Alla som kontaktar vårdcentralen får en första bedömning per telefon eller besök. För att klara det har akut- och halvakuttiderna ökat, på kontrollpatienternas bekostnad, och står nu för 60 procent av tiderna.

– Kronikernas årliga kontroller består mest av att konstatera att allt är som vanligt och att förnya recept. Då gör det ingenting om de glesas ut med ett par månader eller något halvår. Får patienterna nya besvär, akuta symtom eller akuta försämringar så hör de ju av sig.

Vårdcentralen beslöt också att prioritera de särskilda boendena med svårt sjuka. Där finns en fast läkare som går ronder och gör besök. Läkare, distriktssköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster har alla gjort egna prioriteringsordningar som småjusteras allt eftersom. Sjuksköterskornas högsta prioritering är att klara av hemsjukvårdspatienterna och akut sjuka. Sist kommer redan kända och bedömda kroniskt sjuka patienter.

Inga patientprotester
– Dagliga prioriteringar görs av alla som arbetar på en vårdcentral, men nu har vi en gemensam grundsyn. När jag prioriterar känner jag att det bottnar i de normer vi har, säger Kjell Sundin.

Politikerna har informerats. De har inte haft något att invända och några patientprotester har inte heller hörts.

– Nej, vi har ju en skaplig tillgänglighet. Nedprioritering innebär att de patienterna får vänta längre på hjälp eller inte komma alls. Vi skriver till exempel inga körkortsintyg längre, det sköts av en pensionerad läkare. Men fortfarande servar vi ungdomar som i sista stund kommer på att de behöver vaccineras inför en långresa.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida