Ingen anställs utan att först genomgå drogtest

En ny drogpolicy inom sjukvården i Härnösand och Medelpad innebär att alla nyanställda måste drogtesta sig innan anställningen blir definitivt klar.

Drogtestet kommer att vara obligatoriskt. Det innebär att ingen nyanställning godkänns utan ett drogtest som visar att man är drogfri.

I den nya drogpolicy som nu gäller inom Härnösand-Medelpads förvaltning ingår också att ett antal anställda slumpvis kommer att tas ut till drogtest varje år och att den som kallas måste inställa sig inom 24 timmar. Exakt hur många som ska tas ut och vilken form av slumpgenerator som ska användas är ännu inte helt klart.

De med drogproblem erbjuds hjälp

Frågan om drogtest har diskuterats en längre tid innan arbetsgivaren och alla fackliga organisationer kom överens.

? En viktig fråga för oss var vad man skulle göra om man genom testet upptäckte någon med drogproblem bland de redan anställda. Nu sägs det i policyn att den som har problem ska erbjudas hjälp att bli drogfri och därför har vi sagt ja till policyn, säger Conny Carlsson, Vårdförbundets ordförande i Västernorrland.

Conny Carlsson tycker inte att det är fel att ha en drogpolicy med drogtester.

? Det är en säkerhetsfråga. Vi kan inte ha drogpåverkade anställda som tar hand om patienter, säger han.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida