Psykisk ohälsa

Ingen minskning av självmord bland unga

Ingen minskning av självmord bland unga

I morgon är det suicidpreventiva dagen. Trots Sveriges nollvision visar den senaste statistiken att självmorden bland barn och unga inte gått ned.

För att lyfta fram arbetet med att förebygga självmord har WHO, Världshälsoorganisationen, lanserat den suicidpreventiva dagen, som är i morgon, tisdag.

Med anledning av det har Nyhetsbyrån Sirén sammanställt ny statistik från Socialstyrelsen om självmord bland barn och ungdomar upp till 19 år. Den visar att de senaste tio åren har totalt 464 barn och ungdomar tagit sina liv i Sverige. Förra året begick 52 ungdomar självmord.

– Det är lite dystert att siffrorna för unga har legat stabilt under en längre tid, medan siffrorna för andra åldersgrupper går upp och ner men ändå minskar något över tid, säger Britta Alin-Åkerman, psykolog och självmordsforskare på Karolinska institutet.

Ingen enkel förklaring

Det finns ingen enkel förklaring till varför det har varit svårt att få ner självmordstalen bland unga. Enligt Britta Alin-Åkerman är det en sammansatt bild som gör att ungdomar i dag tycks må sämre.

Hon nämner bland annat att skolans ökade fokus på eget ansvar och valfrihet kan missgynna dem med koncentrationssvårigheter. Nätmobbning och pressen från sociala medier är också något som påverkar ungdomar i högre grad.

På internet finns hjälp och stöd att få, men man kan också hamna i miljöer som är skadliga. Det mest extrema exemplet är kanske uppmaning till självmord, en handling som regeringen nyligen föreslog ska kriminaliseras.

– Även i Sverige har personer hetsats till att ta sina liv, säger Britta Alin-Åkerman till Nyhetsbyrån Siren.

Lägst i Blekinge

Blekinge har de lägsta självmordstalen bland ungdomar i Sverige. Totalt fyra personer upp till 19 år begick självmord i länet under de senaste tio åren. I Norrbottens län var motsvarande antal 25.

Enligt Britta Alin-Åkerman har unga självmordsbenägna särskilt svårt att känna hopp.

– En ung människa som börjar fundera på att livet inte är värt att leva tror att man alltid kommer att må så dåligt. Unga har inte samma referensram som de som har levt längre och vet att livet inte alltid är en dans på rosor, men som också vet att det går att komma tillbaka, säger Britta Alin-Åkerman till Nyhetsbyrån Siren.

Självmord är en betydligt vanligare dödsorsak bland män än bland kvinnor. Även i unga åldrar syns förhållandet, om än inte lika tydligt.

– Pojkar och unga män har inte riktigt samma förmåga att söka sociala kontakter som kvinnor, och får då inte heller hjälp. Fortfarande är det så att man redan tidigt ställs inför kravet på manlighet, att man inte ska må dåligt och att man ska klara sig själv, säger Britta Alin-Åkerman till Nyhetsbyrån Siren.

 

 

Suicidprevention

  • Suicidpreventiva dagen infaller den 10 september och är ett internationellt projekt som lanserats av WHO. Syftet är att lyfta fram arbetet med att förhindra självmord.
  • Den som har självmordstankar kan till exempel vända sig till Vårdguidens hjälplinje eller till de ideella organisationerna Mind, Bris och Suicide Zero.
  • NASP (Nationellt centrum för suicidforskning och prevention) erbjuder utbildningar till personer och verksamheter som har direkt kontakt med unga personer som mår psykiskt dåligt.
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida