Ingen ökad diabetesrisk för snusare

Ingenting talar för att snusare löper ökad risk att drabbas av typ 2 diabetes. Rökare lever desto farligare. Det visar en studie på nära 3400 män mellan 25 och 74 år i norra Sverige.

6 augusti 2004

Männen hälsoundersöktes inom ramen för det så kallade Monica-projektet. Drygt hälften undersöktes åter efter nio år.

Det visade sig då att förekomsten av typ 2 diabetes nästan var fördubblad bland rökare. Ingen ökning syntes dock hos de som snusade.

Fyrdubblad risk för rökare

Under uppföljningen hade rökare en fyrdubblad risk att få diabetes och exrökare en tredubblad risk. Bland snusarna utvecklade ingen av de undersökta personerna diabetes.

Skillnaderna i risk kunde inte förklaras av fysisk aktivitet, alkoholkonsumtion eller olika grad av bukfetma.

Snus ger inte heller hjärtinfarkt

Undersökningen styrker också tidigare studier från Monica-gruppen som visat att det inte heller finns någon ökad risk för hjärtinfarkt hos snusare, till skillnad från rökarnas ökade risk.

Studien har gjorts under ledning av docent Mats Eliasson vid Sunderby sjukhus i Luleå. Den publiceras i julinumret av tidskriften Journal of Internal Medicine. Titeln på artikeln är Influence of smoking and snus on the prevalence and incidence of type 2 diabetes amongst men: the northern Sweden Monica Study.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida