Ingen övertid för studier

5 juni 2000

Den som beordras till studier på ledig tid som ett led i anställningen får bara ersättning timme för timme. Det är konsekvensen av en dom i Arbetsdomstolen, ad.

Hösten 1997 ålades en distriktssköterska i Kronoberg av arbetsgivaren att gå en tredagarsutbildning i vips-dokumentation, kunskaper som krävdes i hennes arbete. Två av dessa dagar var lördag och söndag och enligt hennes schema arbetsfria. I samband med beordringen sas att ersättning skulle ges »tid mot tid« samt ob-tillägg.

Vårdförbundets avdelning i Kronoberg ansåg att utbildningen var beordrad tjänstgöring och skulle ersättas som övertid. Någon oenighet om att beordringen gällde på arbetsfri dag fanns dock inte. Både den lokala och den centrala tvisteförhandlingen slutade i oenighet, varför landstinget förde frågan till ad.

Och ad ger landstinget rätt. Distriktssköterskan får ingen övertidsersättning utan enbart ersättning timme för timme för den tid som användes för utbildningen under helgen.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida