Ingen riskerar sitt jobb utan legitimation

De biomedicinska analytiker som inte hämtar ut sin legitimation riskerar inte jobbet. Däremot behövs den för att söka nytt jobb i yrket, visar Vårdfackets rundringning till några av landstingen.

Många biomedicinska analytiker ställer sig frågande till legitimationen och alla är inte heller odelat positiva till sin legitimering. Måste jag hämta ut den? Vad händer annars? Får jag inte behålla jobbet? Får jag lägre lön eller andra arbetsuppgifter?

– Vi har inte haft några diskussioner om ändrade villkor för biomedicinska analytiker nu med anledning av att de blir legitimerade. De fortsätter som förut och det blir ingen skillnad mellan dem som hämtar ut sin legitimation och dem som inte gör det, säger Karin Bengtsson, personaldirektör i Region Skåne.

Samma sak säger andra personalchefer som Vårdfacket har ringt till: Maria Englund, personaldirektör i Uppsala läns landsting, Gunnar Blomkvist, personalchef i landstinget i Värmland, Ove Pettersson, personalchef på universitetssjukhuset i Örebro och Lena Larsson, personaldirektör i Region Västra Götaland.

Lena Larsson hävdar att det avgörs på kliniknivå om det kommer att stå legitimerad biomedicinsk analytiker i de framtida platsannnonserna.

Västerbottens läns landsting har enligt personaldirektören Christina Elmros ännu inte rett ut hur man kommer att hantera annonser och andra anställningsförhållanden, medan det i Östergötland kommer att krävas legitimation av de biomedicinska analytiker som nyanställs.

En som välkomnar de biomedicinska analytikernas legitimation är Reinhard Volkmann, överläkare och medicinskt ansvarig för område hjärta-kärl på klinisk fysiologi vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg.

– Jag har haft biomedicinska analytiker som arbetar helt självständigt med kvalificerat diagnostiskt arbete sedan mitten av 90-talet och deras diagnostiska arbete erkänns redan av både neurologer och kärlkirurger. Det egna ansvaret växer med legitimationen men det blir inga yttre förändringar i min region, säger han och får medhåll av Peter Larsson, verksamhetschef på mikrobiologen vid samma sjukhus.

Med legitimationen följer en skyldighet att föra patientjournal. Vad det innebär för de biomedicinska analytikerna är lite oklart. Varken på Socialstyrelsen, på socialdepartementet eller i landstingen är man klar över om och i vilken utsträckning de för journal i dag, eller hur det ska se ut i framtiden.

– Jag har ingen aning om vad den skulle bestå av. Laboratorieläkare och onkologer för inte heller journal, det är ju sjuksköterskan som för in svaret i patientens journal, säger Lars Sahlman, läkare och chef för personalförsörjningen i Västra Götaland.

Verksamhetschefen på mikrobiologen vid Sahlgrenska universitetssjukhuset, Peter Larsson, konstaterar att hos honom för varken läkare eller biomedicinska analytiker regelbundet patientjournaler.

– Vi skickar svaret till avdelningen, säger han.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida