Ingen skräckupplevelse att lämna blodprov

9 augusti 2004

Fyra femtedelar av de 250 barn och föräldrar som i april
i år svarade på hur de upplevde blodprovstagningen vid Karolinska universitetssjukhuset i Solna gav den högsta betyg. Enkäten var en utvärdering av den metod i tre steg som används vid klin kem för att minimera smärtan vid blodprovstagning, både venöst och kapillärt, på barn och tonåringar som söker vård på Astrid Lindgrens barnsjukhus.

Gunnel Sandqvist, Riittaleena Korkeavuori-Kvarnström och Christel Antoft Granwaldd har genomfört studien.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida