Ingen statistik över deltidsarbetslösa

6 maj 2005

Deltidsarbetslösa kvinnor är fler än heltidsarbetslösa män, säger forskaren Anita Nyberg på Arbetslivsinstitutet. Trots det finns inte deltidsarbetslösheten med i statistiken. Det får effekter för kvinnors andel av de förvärvsarbetande.
I procent är de nästan lika många som männen, men ser man till antalet timmar är skillnaden betydligt större. 2003 arbetade män i genomsnitt 25,9 timmar och kvinnor 19,5. Läs mer på www.arbetslivsinstitutet.se.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida