»Ingen vårdförbundare blir chef utan läkarförankring«

10 januari 2000

BLEKINGE. »Vi har stöd från landstingspolitikerna men inte i sjukhusledningen«, säger Vårdförbundets ordförande
i Blekinge, Catarina Söderholm, om avdelningens hittills fruktlösa försök att få någon medlem som verksamhetschef inom den slutna vården. I informella kontakter med Vårdförbundets ledning har företrädare för sjukhusledningen sagt att det inte går utan att de först förankrat det i läkarkåren. »Vi tycker att det är märkligt, det ska ju inte vara yrkestiteln som avgör utan ledaregenskaperna«, säger Catarina Söderholm.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida