Inget åtal mot Piteå somhotas av miljonböter

Det blir inget åtal mot Piteå kommun för inlåsningen av personer på demensboendet Öjagården, vilket Demensförbundet har krävt. Åklagaren menar att inget brott skett, rent juridiskt.

6 april 2011

Samtidigt hotar Socialstyrelsen kommunen med ett miljonvite om missförhållandena på kommunens demensboenden inte rättas till, just för att gamla låses in nattetid utan att själva ha gett sitt medgivande. Vilket Socialstyrelsen anser strider mot lagen.?

De åtgärder som Piteå kommun hittills har föreslagit avfärdas av Socialstyrelsen som otillräckliga.?

Kommunen å sin sida hävdar att de gett Socialstyrelsen svar på samtliga punkter och att de gör en annan tolkning när det gäller tryggheten och säker­heten på sina vård- och äldreboenden.??

Kommunen har överklagat Socialstyrelsens beslut till förvaltningsrätten.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida