Inget avtal trots tre års förhandlingar

3 november 2003

Trots tre års förhandlingar har det ännu inte blivit något överenskommelse om pensioner för de kommunanställda.

I slutet av september 2000 begärde OFR (Offentliganställdas förhandlingsråd där bland annat Vårdförbundet finns med) förhandlingar med både Landstingsförbundet och Kommunförbundet om ett nytt pensionsavtal. Förhandlingarna med Landstingsförbundet gick snabbt och ett avtal blev klart våren 2001.

Men med Kommunförbundet har det varit kärvare. Fortfarande, tre år senare, finns ingen överenskommelse. Därför har OFR nu i ett brev till Kommunförbundet pekat på de problem som finns. OFR vill också ta upp några nya frågor, bland annat möjligheten till delpension.

Eftersom det inte finns något nytt avtal gäller det gamla tills vidare.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida