»Inget för den som söker trygghet«

Trots det låga intresset från sjuksköterskorna har Karin Winther på Karolinska sjukhuset inte svårt att göra reklam för Bemanningscentrum. »Vi hyr ut vårdproffs«, säger hon självklart. Och responsen från sjukhusets avdelningar är positiv, visar en utvärdering.

2 oktober 2000

Sexton undersköterskor, med mellan 15 och 20 års yrkeserfarenhet, arbetar på Karolinska sjukhusets Bemanningscentrum sedan starten för ett och ett halvt år sedan. Agneta von Wachenfeldt är en av dem. Hon anställdes på Kvinnokliniken 1978 och var nyfiken på hur det fungerade på andra avdelningar. Hon har lärt sig mycket om olika sjukdomar och behandlingar under den här tiden, säger hon.

– Arbetet är roligare nu än det var tidigare. Jag vet aldrig vad som väntar och jag lär mig nya saker varje dag.

Dessutom är möjligheterna att påverka arbetstiderna större här. Inte ens samhörighet med kolleger saknas, för även om de på Bemanningscentrum inte hinner lära känna personalen på avdelningarna, så finns en kollegial gemenskap i gruppen. Den underlättas av gemensam kafferast två gånger i veckan, undersköterskemöten varannan vecka, arbetsplatsträffar en gång i månaden och regelbundna – om än korta – möten i omklädningsrummet. Dessutom blir det mer tid över till patientarbete när man inte behöver utföra dagliga rutiner som att beställa förråd. Eller, för den delen, när man slipper att bli indragen i konflikter på avdelningen.

Slitsamt att alltid vara alert
– Men den som tycker att tryggheten med kolleger är väldigt viktig ska nog inte söka sig hit, säger enhetschefen Karin Winther.

Den som söker sig till Bemanningscentrum ska vara självständig, flexibel och trygg i sig själv, lägger hon till. För visst tar det på krafterna att hoppa runt från den ena avdelningen till den andra, och man orkar nog inte hur länge som helst tror Karin Winther.

Det instämmer Agneta von Wachenfeldt i.

– Att komma till nya arbetsplatser innebär att jag hela tiden måste vara alert och det kan ibland vara slitsamt.

Men mest är de på Bemanningscentrum stolta över vad de har byggt upp. »Vi har gjort det här tillsammans«, säger Karin Winther som ser sin personal som en »elitstyrka« på Karolinska sjukhuset. Att arbetsgivaren delar hennes positiva syn bevisas genom att projektet den 1 juli övergick till permanent verksamhet. Nu återstår att övertyga sjuksköterskorna.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida