Inhalationsteknik är en färskvara

5 mars 2019

För personer som har astma och kronisk obstruktiv lungsjukdom, kol, varierar förmågan att använda rätt inhalationsteknik över tid, vilket ökar risken att behandlingen inte fungerar optimalt. Det framgår av en genomgång i Läkartidningen av olika typer av inhalatorer och hur de ska användas.

Enligt författarna är kunskapen om hur man använder en inhalator att betrakta som en färskvara. Inhalatorerna delas in i två huvudgrupper: de som producerar aerosol respektive pulverinhalatorer. En aerosolinhalator genererar ett moln av partiklar som inhaleras långsamt. Vid inhalation från en pulverinhalator krävs en kraftigare inandning. Inom huvudgrupperna finns olika sorts inhalatorer som kräver lite olika tekniker.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida