Injektion mot svettproblem

16 juni 1997

Vid neurologkliniken på Akademiska sjukhuset i Uppsala prövas en ny behandling mot svår hand- eller armsvett. I stället för att opereras får patienterna en injektion med botulinumtoxin ytligt inom det område där svettproblemen finns. Toxinet blockerar den signalsubstans som överför nervimpulser till svettkörtlarna.
De patienter som hittills behandlats med den nya metoden har varit symtomfria upp till sju månader.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida