Inkontinenslänkar

2 september 2002

Nationella länkar
? Blåsextrofiföreningen i Sverige
www.blasextrofi.nu
? Hjälpmedelsinstitutet ? oberoende information om hjälpmedel vid inkontinens
www.hi.se/inko/default.shtm
? ILCO ? Riksförbundet för stomi- och reservoaropererade
www.ilco.nu
? Inkontinenscentrum i Västra Götalandsregionen
wwwhot.vgregion.se/westma/inko-c/inkoframe.htm
? Netdoktor ? diskussionsforum för inkontinenta
www.netdoktor.se/debatt/frame.asp?forum_id=299
? Primärvården Örebro ? vårdpraxis kring inkontinens
för distriktssköterskor
www.orebroll.se/prim/utvenhet/vardpraxisds/urininkontinens/
Inkontinens/inkontinens.html
? RMT ? Riksförbundet för mag- och tarmsjuka ? att leva med analinkontinens
www.magotarm.se/foldrar/inkont.html
? SBU ? Frågor och svar kring behandling av urininkontinens
www.sbu.se/admin/main/patientversioner/urinpatient.html
? Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om behörighet att förskriva förbrukningsartiklar vid vissa inkontinenstillstånd
www.sos.se/sosfs/2001_5/2001_5.htm
? Universitetssjukhuset Mas ? kvinnoklinikens sida
om inkontinens
www.mas.skane.se/kk/inkont.htm
? Universitetssjukhuset Mas ? neurologiska klinikens sida
om inkontinens
www.mas.skane.se/neuro/inkontinens.html

Internationella länkar
? American foundation for urologic disease
www.afud.org/conditions/ui.html
? Center for børneinkontinens ved Århus Universitetshospital
www.enuresis-info.dk/index-ie.html
? Continence foundation of Australia
www.contfound.org.au
? Danska patientföreningen för inkontinenta
www.kontinens.dk
? ESPU ? European society for paediatric urology
www.espu.org
? Fecal incontinence help page ? skriven av människor
med fekal inkontinens
home.att.net/~bentsen1/home.htm
? GIG ? Die gesellschaft für inkontinenzhilfe
www.gih.de/default1.htm
? ICCS ? International children?s continence society
www.i-c-c-s.org
? ICF ? Indian continence foundation
www.indiancontinencefoundation.org
? ICS ? International continence society
www.continet.org
?IFFGD ? The international foundation for functional
gastrointestinal disorders
www.aboutincontinence.org
? Incontinence discussion forum
http://f22.parsimony.net/forum39131/index.htm
? IRC ? Incontinence resource center
www.incontinencesupport.org
? LL Medico ? Incontinence and medical links library
www.llmedico.com/links.html
? NAFC ? National association for continence (USA)
www.nafc.org/site/index.html
? NIDDK ? National institute of diabetes and digestive
and kidney diseases (USA) ? Bladder control
www.niddk.nih.gov/health/urolog/uibcw/index.htm
? Universitetet i Bergen ? Female urinary incontinence ? studies of epidemiology and management in general practice
www.uib.no/isf/people/synop.htm

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida