Inledaren

Hur kan en tupplur kopplas till krisen i ekonomin? Det handlar om arbetsmiljö och arbetsvillkor i vården, frågor som prioriteras ned på dagordningen i kristider.

27 februari 2009

I vårt reportage från Herlev hospital i Danmark följer vår reporter sjuksköterskan Maria Lemborun när hon bäddar ned sig och tar en »power nap« under sitt nattpass. Det har hon rätt till enligt avtal, något som allt fler sjukhus i Danmark infört för att få fler att välja, och orka, jobba natt.

»För en gångs skull gjordes en förändring där personalens behov var i centrum och inte sjukhusets ekonomi.«

I denna tid av kris och neddragningar hörs inte sådana tongångar från Sveriges vårdarbetsgivare.

På allt fler ställen kommer rapporter om anställningsstopp och varsel. Visserligen uttrycker arbetsgivarna på många håll att man vill undvika uppsägningar, för att inte förlora de unga anställda. Erfarenheten från tidigare kriser är att hela generationer kan försvinna på det viset, välutbildad vårdpersonal som går till andra sektorer och aldrig återvänder till vården.

Men de som ännu inte hunnit etablera sig på arbetsmarknaden drabbas naturligtvis ändå när vikariat inte tillsätts och tjänster försvinner. För dem som får ha sina anställningar kvar ökar risken för sämre arbetsvillkor.

Det verkar vara en lockande enkel lösning för arbetsgivarna att spara pengar genom att ytterligare pressa den personal som bär upp vården.

Ett exempel är Ängelholms sjukhus där man i strid med Region Skånes regler annonserat ut nya deltidsanställningar av ekonomiska skäl. På Sunderby sjukhus vill ledningen öka antalet helgpass för att klara budgeten.

Om arbetsgivare tänker en gång extra innan de tar till varsel så borde de också ta sig en ordentlig funderare innan de ger sig på försämringar i arbetsvillkoren.

Vården av i dag har redan slimmats och rationaliserats till en gräns där många redan gör sitt yttersta. Det finns inte mycket luft i systemet att utnyttja.

I stället borde strategin vara att se till att den personal som ska upprätthålla en god vårdkvalitet även i magra tider får villkor som upplevs som rimliga. Släpp loss kreativiteten, uppmuntra idéer och vårdutveckling. Den danska idén med tupplurar i nattarbetet skapades utifrån konkreta problem i vårdens vardag. En enkel åtgärd som gör att många upplever det som något lindrigare att jobba nattpass.

Vården pressas av krisens lägre skatteintäkter. Och från regeringen hörs ännu inga planer på att stödja offentlig sektor. Låt inte vårdpersonalen bära bördan av akuta kortsiktiga lösningar i den situationen!

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida