Innovativ chef sökes

Innovativ chef sökes
Det viktiga med en innovation är att den går att genomföra, säger Leif Denti. Foto: Jeffrey Johns

Det räcker inte att bara vara operativ längre. Chefer inom offentlig sektor måste dessutom kunna leda utvecklingsarbete. Kruxet är att hitta svaret på frågan: ”Hur ska det gå till?”

3 augusti 2016

Det kallas ambidexter, förmågan att kunna använda vänster och höger hand lika bra. Denna tvåhänthet är vad som, bildligt talat, krävs av dagens chefer i offentlig sektor. De ska vara lika bra på det innovativa som på det operativa.

??— Kravet på att vara innovativ kommer både från ledningar och från regeringshåll. När resurserna inte räcker måste arbetet utföras effektivare, säger Leif Denti, innovationsforskare vid Göteborgs universitet.?

Det tycker han är bra eftersom innovation gör att verksamheter förbättras. Ett exempel är akuten på Drottning Silvias barnsjukhus i Göteborg. Där intervjuade han chefer som hittat svaret på frågan hur innovationsarbete kan genomföras.

??— Chefer anser ofta att utvecklingskravet krockar med den operativa verksamheten. De vet vad som bör förändras och varför, men har svårt att se hur det ska gå till. Min forskning handlar om att ta reda på hur man kan ta sig förbi hindren för utveckling.?

Cheferna på barnakuten var inte själva aktiva i alla delar av utvecklingsarbetet, deras roll var i stället att bygga en struktur kring hur arbetet skulle gå till. De öronmärkte tid, de lät medarbetarna bilda grupper kring intresseområden och såg till att idéer fick testas och utvärderas.

??Ett exempel på innovation är den broschyr som personalen har tagit fram. Tidigare gick mycket tid åt till att svara på frågor från oroliga föräldrar, nu kan föräldrarna läsa sig till vad som väntar tack vare broschyren som de får så fort de kommer till akuten med sina barn.?

— Förändringsarbete tar tid men lönar sig på sikt. Problemet nu är inte brist på motivation från personalens sida utan organisationer som inte tillåter utveckling, säger Leif Denti.?Men han är optimist och tror på en utveckling mot det bättre

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida