Insamling till Anna Lindhs minne

6 oktober 2003

TCO och medlemsförbunden har startat en insamling till Anna Lindhs minne. Alla bidrag till TCO:s internationella solidaritetsfond fram till årsskiftet förs över till den insamlingen. Pengarna ska delas ut som stipendier och till projekt som syftar till ökad demokrati, mänskliga rättigheter, öppenhet i samhället och mellanfolkligt samarbete. TCO och förbunden lägger en grundplåt men insamlingen är också öppen för enskilda. Du som vill bidra sätter in pengarna på postgiro 90 19 77-9 eller bankgiro 901-9779.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida