Inte bättre för patienter i studier

8 mars 2004

Patienter med cancer som deltar i kliniska studier klarar sig bättre än de som inte deltar. Det är ett vanligt påstående som enligt en amerikansk forskargrupp saknar vetenskapligt stöd.

Forskarna hittade 24 vetenskapliga artiklar där patienter i och utanför studier jämfördes. Hälften av rapporterna lade fram vissa bevis för en studieeffekt, men metodproblem gör att resultaten bör tolkas försiktigt. Patienter bör uppmuntras att delta i kliniska studier med argumentet att de kan förbättra behandlingen för framtida patienter, anser forskarna.

Källa: Peppercorn J M, Weeks J C, Cook E F med flera.
Lancet 2004; 363:263-270.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida