Inte bra att tvätta blodplättar med kemiska ämnen

Inte bra att tvätta blodplättar med kemiska ämnen
Om blodet blir för tunt kan en transfusion med blodplättar vara nödvändig. Arkivbild: Colourbox

Bättre att oskadliggöra smittämnen med enbart gammastrålning, visar forskning vid Linköpings universitet.

Blodplättar tål inte kyla och måste därför lagras i rumstemperatur, men det innebär också en risk för att bakterier och virus växer till.

För att rena blodplättarna används antingen enbart gammastrålning eller strålning i kombination med kemiska ämnen som inaktiverar smittämnena genom att korsbinda till deras nukleinsyror (DNA och RNA).

Förstör blodplättarna

Men problemet är att de kemiska substanser som ofta används för att tvätta bort smittämnen från blodplättar innan en transfusion kan förstöra blodplättarnas sårläkande förmåga.

– Även blodplättarna har nukleinsyror som är mycket viktiga för deras sårläkande förmåga och kommunikation med andra celler. Om de slås ut kan det skada blodplättarna och leda till att patienten får värre blödningar, säger Majid Osman, forskare i klinisk kemi vid Linköpings universitet och sjukhuskemist vid Universitetssjukhuset.

Rekommenderar enbart strålning

Han har lett studien som publicerats i den vetenskapliga tidskriften Platelets.

– Vår rekommendation till blodcentraler är att inte använda någon av substanserna utan enbart strålbehandling, säger Majid Osman.

Den metoden tillämpas till exempel vid Universitetssjukhuset i Linköping där inga fall av infektion i samband med transfusion av blodplättar har inträffat.

Kommersiella intressen

Men forskningsresultaten är inte okontroversiella och det finns starka kommersiella intressen som hävdar att de kemiska ämnena inte är skadliga.

– Vi har blivit utsatta för påtryckningar, och studier som visar motsatta resultat har snabbt publicerats. Men vår studie är den enda som är helt oberoende av kommersiella intressen, säger Majid Osman i ett pressmeddelande från Linköpings universitet.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida