Inte längre rabatt på receptfritt

11 augusti 1997

Receptfria läkemedel kan inte längre förskrivas med rabatt, enligt en ny regel som trädde i kraft den 1 augusti. Dessa läkemedel ingår inte längre i högkostnadsskyddet. Det betyder dels att patienten själv får betala hela kostnaden för receptfria läkemedel, dels att utgiften inte kvalificerar för rabatt på receptbelagda läkemedel.

Regeln undantar patienter som behöver receptfria läkemedel för kontinuerlig behandling av långvarig sjukdom under minst ett år eller återkommande behandling under minst tre månader.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida