Intensifierar debatten om lön efter kön

Vårdförbundet har på sistone hörts i debatten om kvinnolöner. Men det krävs mer för att uppnå jämställda och rättvisa löner, säger Vårdförbundets chefsförhandlare.??

I flera debattartiklar nyligen har Vårdförbundets ordförande Sineva Ribeiro, tillsammans med företrädare för fyra andra fackförbund, lyft frågan om den strukturella lönediskrimineringen som slår mot kvinnodominerade yrken. ?

Enligt Kerstin Persson, Vårdförbundets chefsförhandlare, har frågan om lönediskriminering varit aktuell länge och i flera omgångar. Kongressen har dessutom beslutat att förbundet ska driva en genusdebatt om just värderingen av välfärdens yrken. Kerstin Persson menar att det är enda sättet att belysa och tydliggöra den felvärdering som finns av förbundets yrkesgrupper. ?

— Vi måste få politikerna att förstå att det här behöver förändras. ??

Men opinionsbildning räcker inte för att få till en förändring. Det krävs också att medlemsgrupperna gemensamt ställer högre krav, i likhet med de studenter som vägrar ta jobb med ingångslöner under 24 000 kronor. ?

— Den felvärderingen som vi anser att medlemmarna är utsatta för är något som de själva delvis är bärare av genom att man inte värderar sig själv högre. Vårdförbundets verksamhet bygger på engagemang. Det är något som vi måste jobba med lokalt i varje avdelning, ute på varje arbetsplats egentligen.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida