International Council of Nurses snart 100 år

ICN, International Council of Nurses, bildades i London 1899. Hundraårsjubileet kommer också att firas när organisationens högsta beslutande organ, CNR, håller sitt ordinarie mellanårssammanträde på samma plats om två år.

11 augusti 1997

Syftet med ICN är att företräda sjuksköterskorna världen över och vara omvårdnadens röst i internationella sammanhang, som det formuleras i ändamålsparagrafen. Organisationens mål är att påverka omvårdnad, hälso- och sjukvård, socialpolitik och välfärd världen över. Man ska stärka de nationella sjuksköterskeorganisationerna och hjälpa dem att höja omvårdnadskvaliteten och sjuksköterskornas kompetens.

ICN talar om tre hörnstenar i sin verksamhet: professionella frågor, hur yrket regleras och social och ekonomisk välfärd (inklusive fackliga frågor). Spännvidden i de ämnen man tar upp i den senaste strategiska planeringen är stor: deltidsarbete och arbetsmiljöfrågor, hur sjukvårdspersonalen påverkas av HIV/AIDS och missbruk bland unga, tillgången till rent vatten och distributionen av bröstmjölksersättning, omskärelse av kvinnor och sjuksköterskans titel, gemensamt finansierad vård och kostnadseffektivitet i omvårdnaden.

I ICN kan en sjuksköterskeorganisation i varje land bli medlem. Efter kongressen i Vancouver har ICN 118 medlemmar, i Vancouver togs åtta nya medlemmar in. En av de nya medlemmarna är Democratic Nursing Organisation of South Africa (DENOSA) – de sydafrikanska sjuksköterskorna har alltså återinträtt i ICN efter att ha lämnat organisationen 1989, bland annat efter påtryckningar från svenskt håll.

I CNR, Council of National Representatives, har varje medlemsorganisation en plats. CNR träffas vartannat år. Ena gången är det kongress, då väljs bland annat ny styrelse, andra gången är det bara CNR-möte, där man behandlar organisationens strategifrågor och liknande. Nästa möte hålls som sagt i London 1999. År 2001 träffas man till kongress i Köpenhamn, och 2003 är mötesplatsen Marocko.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida