Internationella fonden behövs inte längre

3 juni 2005

Kongressen beslutade att upplösa den internationella fond som inrättades på kongressen 1989. Eftersom den internationella verksamheten i dag ses som en naturlig del av förbundets verksamhet och kan finansieras på annat sätt, ansåg kongressen att det inte längre behövs någon speciell fond.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida