Internationellt samarbete sker bland annat via:

12 januari 2004

EFS Europafacket. Förhandlingspart gentemot EU-kommissionen. TCO är med där.

EPSU European Federation of Public Services Unions. Branschfederation inom Europafacket EFS för de offentliganställdas fackliga organisationer. Vårdförbundet finns med och Eva Fernvall är suppleant i styrelsen.

ICM International Confederation of Midwives, barnmorskornas internationella förbund. Barnmorskeförbundet ingår.

ICN International Council of Nurses, sjuksköterskornas internationella organisation. Vårdförbundet ingår.

IFBLS International Federation of Biomedical Laboratory Science, biomedicinska analytikernas internationella organisation. Svenska IBL är med där.

LO-TCO biståndsnämnd Fördelar pengar från det statliga biståndsorganet Sida till utvecklingsprojekt. Vårdförbundet deltar via TCO.

PCN Standing Committee of Nurses of the European Union. Samarbetsorgan för sjuksköterskeorganisationer inom EU. Vårdförbundet är en av medlemmarna.

Härifrån kommer pengarna för Vårdförbundets internationella arbete:

Avkastning från förbundets egen internationella fond. C:a 200 000 kr per år.

TCOs internationella stipendiefond till Olof Palmes minne för fackliga studier utomlands.

LO-TCO biståndsnämnd.

Forum Syd: drygt 100 mindre och större organisationer har gått samman och fördelar pengar till olika projekt.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida