Inträde i Vårdförbundet = ja till lagring av persondata

7 januari 2002

Nu gäller PUL, personuppgiftslagen, fullt ut också för Vårdförbundets medlemsregister. Lagen tillkom hösten 1998, men för de register som fanns redan då och hade tillstånd av Datainspektionen gällde en tvåårig övergångstid, som således gått ut nu. Huvudprincipen i PUL är att den som registreras i ett register måste ge tillstånd till det. Vårdförbundet tolkar det så, att den som begär inträde i förbundet också går med på att uppgifter om ens person lagras i ett medlemsregister.

Medlemsregistret används uteslutande internt i Vårdförbundet. På Vårdförbundets kansli i Stockholm finns ett PUL-ombud som vakar över hur Vårdförbundet hanterar uppgifterna i medlemsregistret. Uppdraget har lagts på den ena av förbundets två jurister, Carl Falck.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida