Invandrarungdom

6 april 1998

Författare Nader Ahmadi (red):
Titel Ungdom, kulturmöten, identitet.
220 sidor
Förlag Liber 1998.
Cirkapris 281 kronor
ISBN 91-4704-879-4.

Detta är en antologi med uppsatser som med olika utgångspunkter vill beskriva varför många ungdomar med utländsk bakgrund inte kommer in i det svenska samhället. Den handlar bland annat om det svåra i att vara tvungen att konstruera en ny identitet, ungdomskulturens betydelse, hur flyttningen från ett annat land påverkar ungdomarna och hur man kan uppfatta omvärlden.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida