Irritation över skiftande pengapolitik

7 september 1998

BOHUSLÄN. Att en del fått extra ersättning för att arbeta under sommaren medan andra, speciellt inom primärvården, beordrats in utan att få några sommarpengar, har skapat irritation. ”Varför får inte vi också pengar?” frågar en del som hittills blivit utan. Representanter för Vårdförbundets lokala avdelning kommer nu att ta upp frågan med sina respektive arbetsgivare.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida