Is lindrar skador i munnen

Is lindrar skador i munnen
Isbitar i munnen förebygger sår. Foto: Mostphotos

Cytostatikabehandling kan ge skador på munnens slemhinna. Men med is lindras besvären, mindre smärtlindring behövs och det blir lättare för patienten att äta.

7 november 2012

Patienter med blodcancer som genomgår stamcellstransplantation och får höga doser cytostatika drabbas nästan alltid av skador i munnens slemhinna. När sjuksköterskan Anncarin Svanberg började arbeta på hematologkliniken vid Akademiska sjukhuset i Uppsala 1995, mötte hon patienter som fick svåra biverkningar av behandlingen. De drabbades av inflammationer — mukosit — med sveda, sår och smärtor i munnen som var svåra att lindra. Det krävs intravenös morfinbehandling, men en del kunde inte ta tillräckligt eftersom morfinet gjorde dem snurriga. Varken Anncarin Svanberg eller hennes kolleger hade då några tankar på att det skulle gå att förebygga besvären. ??

Efter en tids funderande hittade hon en amerikansk artikel från 1984 där man såg positiva effekter av behandling med is, kryoterapi, och ville prova om metoden lindrar patienternas besvär. Det blev ett forskningsprojekt. Munhygie­nen sköttes enligt ett standardprotokoll i en grupp på 39 patienter, medan en annan grupp med lika många patienter fick kryoterapi under cytostatikabehandlingen. ??

För till exempel patienter med myelom tar behandlingen en timme och ges vid ett tillfälle, medan lymfompatienter behandlas två gånger per dag i fem dagar. Under behandlingens gång för de runt isen i munnen, vilket inte vållade patienterna några besvär. Nästan alla tolererade isen och ingen tyckte att det innebar ett lidande. Besvären lindrades hos kryoterapigruppen och det gick lättare för deltagarna att äta och ta läkemedel via munnen. Det är något som Anncarin Svanberg också i dag kan se hos patienterna på hematologen där hon jobbar till vardags.?

— Det är absolut bra för patienterna. Vi får många förfrågningar om metoden från patienter, läkare och sjuksköterskor runt om i landet. Även anhöriga till sjuka barn hör av sig och vill prova behandlingen och jag kan bara säga: gör det.??

Metoden är ännu inte prövad på barn, men en nationell studie är på gång, där alla barnkliniker i Sverige som behandlar cancersjuka barn med stamcellstransplantation kommer att ingå.?

Efter fem år har behandlingen inte visat några negativa effekter, varken på återfall eller överlevnad.?

Anncarin Svanberg har mätt effekten av en timmes nerkylning av munhålan hos friska personer och funnit att slemhinnans temperatur sjunker med 13 grader. Isen orsakar inga kylskador eller inflammatoriska processer i munhålan.

Avhandlingen:

Mucositis prevention for patients receiving high dose chemotherapy and stem cell transplantation: Preventive strategies — there is always more to do.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida