Patientsäkerhet

Ivo granskar Nya Karolinska

Ivo granskar Nya Karolinska
Ivo ska granska hur patientsäkerheten ser ut på Nya Karolinska.

Avvikelserapporter om dåligt fungerande larm, robotar som står i vägen och problem med telemetrifunktionen har fått Inspektionen för vård och omsorg att besluta om en inspektion av Nya Karolinska i Solna.

27 januari 2017

Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, har begärt ut handlingar som rör olika patientsäkerhetsrisker som uppstått sedan i höstas då flytten inleddes. Nya Karolinska har fått till den 17 februari på sig att lämna ifrån sig handlingarna.

Enligt uppgifter i Dagens Nyheter gjorde Ivo en oanmäld inspektion av sjukhuset den 13 januari, efter att myndigheten hade fått in en anonym anmälan om patientsäkerhetsrisker.

Myndigheten har nu bjudit in både chefläkaren på Karolinska universitetssjukhuset och chefläkaren i Stockholms läns landsting till ett dialogmöte den 3 mars.

Enligt Ivo finns det stora brister i hur avvikelser i verksamheten följs upp.

– De har nya lokaler och ny teknik, men måste ta hand om avvikelserna på ett strukturerat sätt för att vidta åtgärder. De signaler vi får är att det nu görs brandkårsutryckningar för att lösa problemen. Det stämmer inte överens med lagar och författningar, säger Ann Fagerlind, utredare på Ivo, till Dagens Nyheter.

Ett av de fel som det skrivits mycket om i medierna är brister i larmfunktionen. När narkos vid ett tillfälle skulle tillkallas akut vid ett hjärtstopp fungerade inte larmet utan personalen fick larma via den vanliga växeln.

Så sent som i dag skickade sjukhusledningen ut ett pressmeddelande om att datorsystemen uppdateras som ett led i att förbättra telefonin. För att undvika oavsiktlig påverkan på telemetriövervakningen flyttas den centrala datorenheten in i ett låst skåp. Ett skydd ska också sättas upp framför larmpanelerna för att undvika falsklarm.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida