Patienten i fokus

Ivo vill veta när patienter ”faller mellan stolarna”

Ivo vill veta när patienter ”faller mellan stolarna”
Ivo vill i ett nytt nationellt tillsynsprojekt bidra till att vård- och omsorgsgivarna tar ett större gemensamt ansvar för att samordna insatser för den enskilde individen. Arkivbild: Getty Images

Det är inte ovanligt att patienter med komplexa problem upplever att de bollas mellan olika instanser och att ingen tar något ansvar. Nu vill Inspektionen för vård och omsorg tillsammans med patienterna ta reda på var dessa brister finns.

22 januari 2019

– Vi kommer att börja med att prata med personer med multipel skleros, ms, eftersom det är en patientgrupp som har insatser från både kommunen och landstinget. Det vill säga både insatser från hälso- och sjukvården och socialtjänsten, säger projektledaren Johanna Nilsson i ett pressmeddelande från Inspektionen för vård och omsorg, Ivo.

Det Ivo vill göra i den nya nationella tillsynen är att identifiera de så kallade organisatoriska mellanrummen som patienter med komplexa vård- och omsorgsbehov kan hamna i när de, eller deras närstående, hänvisas runt mellan olika enheter, myndigheter och huvudmän.

Resultatet blir att ingen tar något egentligt ansvar för helheten. I stället är det den närstående eller patienten själv som får koordinera de olika insatserna.

– Som patient ska man inte själv behöva samordna sin vård och omsorg. Med vår tillsyn vill vi därför få vård- och omsorgsgivare att etablera kontakter över verksamhets- och huvudmannagränserna och hitta former för att ta över koordineringsansvaret från patienten, säger Johanna Nilsson.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida