Ja till bolag på Danderyd– men nej till Huddinge

Vårdförbundet i Stockholm sa ja till bolagisering av Danderyds sjukhus men nej när det gäller Huddinge och S:t Eriks sjukhus och till konkurrensutsättning av akutsjukvården.     

Som första landsting sålde Stockholms läns landsting i höstas ett helt sjukhus till ett privat företag, Bure fick köpa S:t Görans sjukhus.

Den försäljningen var en del av den borgerliga landstingsmajoritetens målmedvetna strävan att privatisera så mycket av landstingsverksamheten som möjligt. Och denna strävan fortsätter när landstinget nu beslutat att bolagisera Danderyds och Huddinge sjukhus samt S:t Eriks ögonsjukhus.

Men det har varit svårt att få stöd för den här utvecklingen. De förhandlingar som genomförts med de fackliga organisationerna, bland annat Vårdförbundet, är exempel på detta.

– Vi säger visserligen ja när det gäller Danderyds sjukhus eftersom vi inte anser att landstinget tappar kontrollen i regionen med ett sjukhus i bolagsform. Däremot säger vi nej när det gäller Huddinge sjukhus, och därmed S:t Erik som lyder under Huddinge, eftersom ett universitetssjukhus bör drivas offentligt, säger Ingrid Frisk, Vårdförbundets ordförande i Stockholm.

Mycket verkar oklart när det gäller planerna på bolagisering. Vårdförbundet har därför ställt en rad frågor som man vill ska läggas besvarade till förhandlingsprotokollet, bland annat:

Kommer de landstingsägda sjukhusen att bedriva verksamhet med privat finansiering? Kommer bolagen att säljas ut? Hur ser ansvars- och rollfördelningen ut?

Flera yrkanden
Vårdförbundet har också lämnat över ett antal yrkanden att läggas till protokollet, bland annat om yttrandefrihet och meddelarskydd, om verksamheter som utgör myndighetsutövning (till exempel smittskyddsverksamheten) och om hur eventuell vinst ska hanteras.

Förbundet är kritiskt mot hur förhandlingarna gått till och skriver:

»Vårdförbundet anser att arbetsgivaren inte fullgjort sin förhandlingsskyldighet på Danderyds sjukhus, då vårdöverenskommelse inte förhandlats. På Huddinge sjukhus har inte beredande process skett i samverkan utan som arbetsgivarinformation till de fackliga organisationerna. En mycket stor och avgörande fråga har forcerats fram under stark tidspress. Arbetsgivaren har inte fullgjort sin förhandlingsskyldighet då vårdöverenskommelse, verksamhetsplan inte förhandlats. Arbetsgivaren har inte följt den inom landstinget centrala överenskommelsen om förhandlingsordning. Arbetsgivaren har fullföljt sin beslutsavsikt och skickat ut brev till de anställda innan avslutad förhandling.«

Socialdemokraterna deltog inte
Landstingsmajoriteten får också stark kritik från socialdemokraterna som valde att inte delta i de nämndsammanträden där besluten togs om att lägga fram förslagen om bolagisering till landstingsfullmäktige.
Kritiken gäller bland annat oavslutade förhandlingar med facken, att partiet inte fått svar på viktiga frågor och att majoritetens forcering av bolagiseringen gjort den demokratiska processen helt omöjlig.

Vårdförbundet säger också nej till att konkurrensutsätta akutsjukvården, eftersom »vi inte kan överblicka konsekvenserna för utvecklingen av hälso- och sjukvården och dess personal«.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida