Ja till stamcellsforskning

Forskare får använda stamceller från embryon som blivit över vid provrörsbefruktning, och på sikt bör terapeutisk kloning tillåtas, skriver Vetenskapsrådet i sina etiska regler för stamcellsforskning. 

Stamceller från embryon som har skapats för IVF-behandling men som inte passar eller inte behövs får användas i forskning om godtagbara alternativ saknas och om projektet bedöms som nödvändigt för att föra stamcellsforskningen framåt.

Både färska (högst 14 dagar gamla) och frysta embryon får tas efter informerat samtycke från dem som lämnat ägg och spermier, men inte fler än vad som är nödvändigt för att genomföra forskningen.

Att skapa embryon av ägg och spermier enbart för forskning kan inte tillåtas och i dagsläget inte heller att skapa embryon genom somatisk kärnöverföring.

Vetenskapsrådet anser dock att de behandlingsmässiga vinsterna med somatisk kärnöverföring (terapeutisk kloning) på sikt kan komma att bli så stora att det kan vara etiskt försvarbart med en grundvetenskaplig forskning med målet att etablera stamceller med samma dna som patienter som behöver dem. Men först måste ett förbud införas mot att plantera in sådana embryon i en kvinnas livmoder.

Dessutom måste Sverige reservera sig mot Europarådets konvention för mänskliga rättigheter och biomedicin – som vi skrivit under men inte ratificerat – eftersom den inte tillåter skapandet av embryon enbart för forskning.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida