Ja till tjänstedirektiv

1 december 2006

EU-parlamentet antog i mitten av november efter flera års strider och många turer ett nytt tjänstedirektiv som reglerar tjänstehandeln inom EU, med undantag av vården och andra allmänna tjänster. Direktivet innebär bland annat att lagar och regler samt arbetsrätten i det land tjänsterna utförs ska gälla.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida